My Cart

master2 master1

Mediterranean Photo Preset

24.99

Introducing “Mediterranean” – a downloadable photo preset that transports you to the enchanting shores of the Mediterranean. Immerse yourself in the warm and vibrant hues that define this stunning region with just a single click.

With the “Mediterranean” photo preset, your images will come alive with a burst of warmth and saturated colors. Embrace the rich golden tones of sun-kissed landscapes and capture the essence of breathtaking coastal views. Whether you’re exploring charming coastal towns, indulging in mouthwatering cuisine, or marveling at historic architecture, this preset will beautifully enhance your photos, giving them a captivating allure.

Transform your ordinary shots into extraordinary memories with this easy-to-use preset. Compatible with various photo editing software, you can effortlessly apply the “Mediterranean” preset to your images and witness the instant transformation. Elevate your vacation snapshots, travel photography, or even everyday moments into captivating works of art that evoke the magic and beauty of the Mediterranean.

Whether you’re a professional photographer, an avid traveler, or a social media enthusiast, the “Mediterranean” photo preset is a must-have tool for adding that extra touch of allure to your visuals. Elevate your Instagram feed, impress your clients, or simply enjoy the beauty of your memories – the possibilities are endless.

Download the “Mediterranean” photo preset today and unlock a world of warmth, saturation, and timeless beauty. Let your photos radiate the irresistible charm of the Mediterranean and create visuals that transport viewers to dreamy coastal landscapes. Don’t miss out on this opportunity to add a touch of Mediterranean magic to your photography – get the preset now and embark on a visual journey like no other.

@liiisraudsepp
Köikidel nendel piltidel olen kasutanud sinu presete 2 1 paimaid oste, mille tegin 2019. aastal
@nimipuudub
Praegu lisraelis olles on Mediterranean preset pack I-M- E-L-I-N-E (*) juba esimesel päeval sai katsetada erinevate piltide peal ja lihtsalt amazing! Thank you for creating them!
@cassandraluik
Hei! Kirjutan ka, et tagasisidet anda. Olen täiega kaua oodanud, et keegi sellised presetid teeks, kunagi töötlesin ise ka igat pilti eraldi rohkem selliseks retrokaks ja vintageks aga täiega tüütu oli. Ise väga rahul nüüd sinu presetidega JÄLLE
@Anna
Olen ammu juba nendele presettidele silma peale pannud ja lõpuks proovisin! Ma olen Super rahul. mul on on vaga hea meel, et just The Vintage Film Preset Packi otsustasin proovida, ainult ühe liigutusega muudab muidu tavalise pildi megaarmsaks ja vahvaks! Soovitan kindlasti koigile ja proovin ise tulevikus teisigi presete!
@Keith
Pole muid sonu, kul ainult AMAZING ~ Super tanulik, et vintage presetid ka tegid, varasemalt on mul ka ultimate-summer-presetid. lintne ja mugav kasutada ka, niiet soovitan koikidele, kes tahavad pari klikiga oma pildid imeliseks muuta
@Liis
Tãesti super presetid. esmalt ostsin ultimate summer preset packi, millega jäin väga rahule, teeb värvid mõnusaks erksaks ja suviseks. Nüüd ostsin ka vintage film preset packi, mis on ju täitsa superhinnaga! teeb piltide töötlemise megapônevaks ja lihtsaks, ise pöhimötteliselt ei peagi vaeva nägema ja vahel isegi veedan mitmeid tunde oma pilte töödeldes, sest see on isegi kinda sõltuvust tekitav :D see before ja after efekt on lihtsalt vörratu!