My Cart

master2 master1

Ultimate Summer

19.99

Introducing “Ultimate Summer” – the photo preset that captures the essence of the perfect summer getaway. Get ready to transform your photos into a vibrant paradise of warm turquoise blues, breathtaking sunsets, and stunning beachscapes with just a single click.

The “Ultimate Summer” photo preset is designed to bring out the best of the sun-soaked season. Experience the magic of endless beach days and tropical vibes as your images come alive with vibrant colors and a warm, inviting atmosphere. Whether you’re lounging by the crystal-clear waters, exploring exotic destinations, or simply enjoying the sun’s golden rays, this preset will enhance your photos, creating a visual narrative that exudes the spirit of summer.

Elevate your photography to new heights with this easy-to-use preset. Compatible with a variety of photo editing software, applying the “Ultimate Summer” preset to your images is a breeze. Watch as your pictures are infused with the captivating allure of warm turquoise blues, intensified sunsets, and the sheer beauty of pristine beaches. Create a cohesive summer-inspired feed on social media, enhance your travel photography, or bring a touch of summer magic to everyday moments – the possibilities are endless.

Whether you’re a professional photographer, an avid traveler, or simply a lover of all things summer, the “Ultimate Summer” photo preset is an essential tool for transforming your visuals into vibrant masterpieces. From Instagram influencers to professional content creators, this preset is a game-changer for anyone seeking to showcase the irresistible allure of summer in their photography.

Capture the spirit of the ultimate summer with the “Ultimate Summer” photo preset. Download it today and unlock a world of warm turquoise blues, saturated sunsets, and stunning beaches. Let your photos transport viewers to a paradise of sun, sand, and sea, and make your memories shine with the essence of the perfect summer getaway. Don’t miss out on this opportunity to add the ultimate touch of summer magic to your photography – get the “Ultimate Summer” preset now and embark on a visual journey that will leave everyone longing for the season of endless sunshine.

@liiisraudsepp
Köikidel nendel piltidel olen kasutanud sinu presete 2 1 paimaid oste, mille tegin 2019. aastal
@nimipuudub
Praegu lisraelis olles on Mediterranean preset pack I-M- E-L-I-N-E (*) juba esimesel päeval sai katsetada erinevate piltide peal ja lihtsalt amazing! Thank you for creating them!
@cassandraluik
Hei! Kirjutan ka, et tagasisidet anda. Olen täiega kaua oodanud, et keegi sellised presetid teeks, kunagi töötlesin ise ka igat pilti eraldi rohkem selliseks retrokaks ja vintageks aga täiega tüütu oli. Ise väga rahul nüüd sinu presetidega JÄLLE
@Anna
Olen ammu juba nendele presettidele silma peale pannud ja lõpuks proovisin! Ma olen Super rahul. mul on on vaga hea meel, et just The Vintage Film Preset Packi otsustasin proovida, ainult ühe liigutusega muudab muidu tavalise pildi megaarmsaks ja vahvaks! Soovitan kindlasti koigile ja proovin ise tulevikus teisigi presete!
@Keith
Pole muid sonu, kul ainult AMAZING ~ Super tanulik, et vintage presetid ka tegid, varasemalt on mul ka ultimate-summer-presetid. lintne ja mugav kasutada ka, niiet soovitan koikidele, kes tahavad pari klikiga oma pildid imeliseks muuta
@Liis
Tãesti super presetid. esmalt ostsin ultimate summer preset packi, millega jäin väga rahule, teeb värvid mõnusaks erksaks ja suviseks. Nüüd ostsin ka vintage film preset packi, mis on ju täitsa superhinnaga! teeb piltide töötlemise megapônevaks ja lihtsaks, ise pöhimötteliselt ei peagi vaeva nägema ja vahel isegi veedan mitmeid tunde oma pilte töödeldes, sest see on isegi kinda sõltuvust tekitav :D see before ja after efekt on lihtsalt vörratu!